QUÀ TẶNG CAO CẤP

BÁT PHÚ QUÝ

12,800,000 ₫

16,900,000 ₫

24%

BỘ KHUNG TRANH GỖ CHA MẸ DÁT VÀNG 24K

10,500,000 ₫

15,000,000 ₫

30%

BỘ LY UỐNG RƯỢU MẠ VÀNG 24K

5,500,000 ₫

8,600,000 ₫

36%

BỘ TRANH CÁ CHÉP CHỮ PHÚC ĐỨC DÁT VÀNG 24K

10,500,000 ₫

15,000,000 ₫

30%

BÔNG HỒNG MẠ VÀNG 24K

2,290,000 ₫

3,200,000 ₫

28%

CÂY LAN HỒ ĐIỆP 3 CÀNH DÁT VÀNG 24K

3,500,000 ₫

5,000,000 ₫

30%

Đầm Sen Đế Ngọc Aven

120,800,000 ₫

126,900,000 ₫

5%